Zlata Ulicka

Zlata Ulicka Praski Disneyland… Tak można sądzić, czytając przewodniki, prospekty, relacje. W istocie – niemal cele więzienne, klatki, nory, dziuple. Bo czyż można niektóre z tych domków nazwać mieszkaniami? Może z dopiskiem &#

Skrzydła w cieniu

Wszystko musi mieć swoją ciemną stronę. Także skrzydła. Ptak nigdy nie wzniesie się tak wysoko, by słońce ujrzało tę część skrzydła, która odrywa nas od ziemi. Tę ważniejszą część skrzydła.

witaMina Twojej wyobraźni to...