Skrzydła w cieniu

Wszystko musi mieć swoją ciemną stronę.

Także skrzydła.

Ptak nigdy nie wzniesie się tak wysoko, by słońce ujrzało tę część skrzydła, która odrywa nas od ziemi.

Tę ważniejszą część skrzydła.

Add Comment