Rudolf Kreutschneider

marzyciel z piłą drwala w dłoni, kolory widzi tam, gdzie wszyscy inni tylko szarość, ster jachtu równie dobrze leży mu w dłoni jak pióro…

Add Comment