Powrót na ląd - resocjalizacja pod żaglami Zycie Warszawy 1 sierpnia 1983