album-art
Kierownicy ekip technicznych o bodowie bazy, jej wyposażeniu, zapleczu technicznym i zafascynowaniu Spitsbergenem